Hur Consector sponsrar sport o bredsida i marknadsföringssyfte

Som många andra föreningar brottas Västerås IBS och Bredsida med att få ekonomin att gå ihop, och väljer nu att ta till ett annorlunda grepp – samarbete med en online-baserad låneförmedlare. Västerås IBS har skrivit ett treårigt avtal med Consector som innefattar såväl rent ekonomiskt stöd som materialsponsring. Man väljer att inte gå ut med summan, utan konstaterar att även nationella företag kan tjäna på att sponsra verksamheten.

I pressreleasen berättar man att det för Consectors del handlar om en tydligare profilering och ett stärkt varumärke. Man kommer också att satsa på barn- och ungdomsverksamheten, och vika pengar speciellt avsedda för detta. I övrigt blir det reklam på sargen, såväl som plakat i hallen och företagsnamnet kommer att tryckas på ungdoms- och seniorlagens matchkläder. Det kommer också att gå pengar till föreningens utveckling och material i form av till exempel kläder och bollar.

Consector grundades år 2014, med målsättningen att förbättra privatpersoners lån- och kreditengagemang. Detta gör man genom att förhandla med olika banker för kundens räkning och sänka lånekostnaden genom lägre ränta. Man har också en online-tjänst på sin hemsida där kunden kan får hjälp att välja rätt kreditkort, baserat på vilka behov och förväntningar man har på sitt kort.

Olika typer av sponsring

Traditionellt brukar företagssponsring i samband med idrott innebära att lokala företag bidrar med allt från pengar till bollar, några burkar korv till försäljningen på matchdagar eller utlåning av högtalaranläggning till ridklubbens hopptävling. Många föreningar är mer eller mindre beroende av den sponsringen för att överleva, och jobbar hårt för att binda nya företag till sig och vårdar de som redan finns.

Det finns många anledningar för ett företag att sponsra en idrottsförening. Det kan vara så enkelt som att dottern spelar i laget och man vill hjälpa till att ge henne bra förutsättningar att utöva sin hobby. Oftast handlar det dock om att företaget vill ha något i utbyte, någon form av exponering och marknadsföring. Ett företagsnamn på matchtröjan eller sargkanten ses av både spelare, åskådare och den lokala pressen, och ger goodwill och förhoppningsvis nya kunder till företaget.

Samhällsansvar eller egennytta

En annan anledning kan vara att nå ut till en målgrupp som nås via föreningen på ett eller annat sätt. Varje år lägger svenska företag miljontals kronor varje år på idrottssponsring, och når på det sättet de idrottsintresserade som kan bli potentiella och blivande kunder. Samtidigt skapar de ett förtroende för sitt varumärke och en positiv association till företaget, som tydligt gör så mycket gott för idrotten. Föreningar tänker på hur de förknippas och om sponsringen är värd motprestationen som krävs. Men också om produkterna eller tjänsterna som företaget säljer är något som föreningen kan stå för och med gott samvete marknadsföra. För Consectors del är avtalet med Västerås IBS ett samarbete som kommer vara lönsamt utifrån en marknadsföringssynpunkt. Genom att synas och förknippas med en seriös förening som Västerås IBS skapar det ett förtroende och en pålitlighet, Consector är en mycket seriös låneförmedlare och att samarbeta med seriösa föreningar är något som företaget kan stå för. Detta kan i sin tur leda till fler samarbeten, kunder och annan vinning för företaget. Samtidigt som Consector bidrar och sponsrar för en god sak och stöttar Västerås IBS samt Bredsidas ekonomi.

Inget ont som inte har något gott med sig

Är då all företagssponsring av ondo? Självklart inte, på lokal nivå handlar det oftast om att bidra till en egen eller närståendes intresse och hobby, eller hjälpa den lokala idrotten och själv få lite bra reklam. Faktum är att många mindre föreningar skulle gå under om de inte blev sponsrade, vilket förstås skulle påverka samhällslivet på ett negativt sätt. På ett nationellt plan möjliggör företagssponsring att begåvade idrottare får tränings- och tävlingsmöjligheter, både som lag och individuellt genom till exempel fonder och annan ekonomisk stöttning. För att komma upp på elitnivå krävs mycket tid till träning, och det kan vara svårt att få vardagen med jobb att gå ihop utan sponsring.

Sponsring är dessutom avdragsgillt för företaget, om man möter Skatteverkets krav. Företaget måste få en motprestation av föreningen, det går alltså inte att betala in pengar på föreningens konto och inte få något i utbyte. En motprestation kan till exempel vara biljetter till en match, annonsutrymme i ett program eller att döpa en fotbollscup till Företagets Cup. Dock måste motprestationen värderas, skänker man 1000 kronor till föreningen ska biljetterna man får vara värda samma summa för att det ska vara avdragsgillt. Marknadsvärdet för motprestationen måste matcha summan företaget gett föreningen.

Västerås IBS och Bredsida kanske är pionjärer för att använda sig av nya medel för att säkerställa sina ekonomiska intäkter och överlevnad, detta genom en sponsor som inte är knuten eller har kopplingar till orten lokalt. För företag som till största delen är online-baserade, eller har verksamhet över hela landet läggs det inte stor vikt i var innebandylaget eller e-sportföreningen finns geografiskt. Som jämförelse kan man ta den Facebook-annonsering som ofta riktar sig lokalt till en specifik målgrupp. Det kan vara en viss ålder, intressegrupp eller andra kriterier som man väljer ut. Denna form av marknadsföring har expanderat kraftigt men samtidigt får man inte glömma bort att supporta de lokala föreningarna och andra verksamheter som är i behov av ekonomisk finansiering. För Consector var det ett självklart val att välja att stötta Västerås IBS och Bredsida istället för att lägga ett helt fokus på digital marknadsföring, detta för att samarbetet kommer vara lönsamt för samtliga parter.

 

Andra som sponsrar Bredsida  är bland annat Sparbanken Västra Mälardalen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *